go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Ibrahim Abouleish om Arne Næss

Dr. Ibrahim Abouleish var hovedtaler på The 2013 Business for Peace Summit & Award i Oslo Rådhus 14. mai 2013. Temaet for talen var: To make business in fragile environments. Han tok opp nødvendigheten av en ny måte å tenke på, og han foreslo en økologisk skattereform. Abouleish henviste også til den norske filosofen Arne Næss, som har vært en viktig inspirasjonskilde for arbeidet på SEKEM og det nye Heliopolis Universitet.

Oslo Business for Peace Award 2012

Dr. Ibrahim Abouleish fikk Oslo Business for Peace Award 2012. for sitt engasjement og forståelse av forholdet mellom etisk handel og fred. I 1977 etablerte han SEKEM i ørkenen utenfor Kairo. Siden har han utviklet det biodynamiske jordbrukets metoder og utbre det på bomullsmarkene i Egypt. SEKEM initiativet er basert på tanken om solidaritet og brorskap i det økonomiske liv – på tvers av landegrenser, likhet i det sosiale, politiske og rettsliv – på tvers av rase og kjønn, samt frihet i kulturlivet – på tvers av religion.

Pågående omveltninger i Egypt

Egypt opplever for tiden store omveltinger og forandringer. Samtidig har mange mennesker visjoner og ideer for landets fremtid, og det foregår mye spirituell aktivitet, fortalte Dr. Ibrahim Abouleish da han var i Norge i mai 2013. Han tror at Egypt over tid kan utvikle seg i positiv retning, men som organisasjon holder SEKEM seg unna aktiv politikk og tar ikke stilling.

Heliopolis University

Heliopolis Universitetet for bærekraftig utvikling og lederskap startet opp høsten 2012 med tre fakultet; Faculty of Business and Economics for Sustainable Development, Faculty of Engineering, og Faculty of Pharmacy. Studentene kommer først og fremst fra Egypt og landene omkring, og Heliopolis hadde 150 studenter det første året. Universitetet søker aktivt å få til utvekslingsprogram med andre universitet og høyskoler i verden.

SEKEM på Summer of Soil i Järna

Bijan Kafi fra SEKEM var en av hovedtalerne på arrangementet Summer of Soil i Järna, Sverige, sommeren 2013. “the time has come to work together like never before to save our soils” Bijan Kafi talte om store arbeidet på SEKEM for å reversere den forørkning som skjer, hvor de biodynamiske jordbruksmetodene er utviklet gjennom 35 år. I Egypt har de vært i stand til å utvide til 700 hektar tidligere uproduktivt land gjennom kompostering og gjødsel. På denne måten viser SEKEM hvordan økosystemer kan bli gjenskapt.

Helmy Abouleish i Norge 2012

Da dr. Ibrahim Abouleish fikk Oslo Business for Peace Award 2012, var han selv forhindret fra å komme. Helmy Abouleish, direktør i SEKEM, kom til Norge og mottok prisen vegne av sin far i Oslo 7. mai 2012. I den forbindelse ble Helmy intervjuet av The Business for Peace Foundation. Se videoen her.

Boken SEKEM - En veiviser for det nye Egypt

Les om gründeren Ibrahim Abouleish sin utrettelige kamp for å skape en grønn oase i ørkenen basert på menneskets verdighet og ansvar for jorden. Dette er boken om en sosial pioners mot og evne til å bryte opp fra trygge kår som forskningsleder i Graz i Østerrike, og reise med sin familien til Egypt for å plante et frø for fremtiden. Boken er en inspirasjon for en fornyelse av samfunnslivet i et større globalt perspektiv. SEKEM – En veiviser for det nye Egypt utkom på norsk på Antropos forlag i 2012.

Culturaprisen 2010

Ragnhild Nilsen, initiativtaker til Sekem Scandinavia, mottok Culturaprisen 2010 for sitt foregangsarbeide med å fremme økologisk fairtrade-bomull i verden. Hun har et mangeårige engasjement innen mikrobusiness, menneskerettigheter og miljø, og har coachet og vært sparringspartner for ulike internasjonale prosesser og gründer-prosjekter i Afrika, Sør-Amerika og Asia. I 2006 kom hun i kontakt med SEKEM.

Vår jord er et stort sammenflettet nettverk

Våre naturressurser transformeres og omskapes – i et mangfold av livsformer og rytmiske sykler. Dette delikate mesterverket er truet av industrialiseringen – våre levevaner og endringer i den kjemiske sammensetningen i atmosfæren. Vi står allerede overfor omfattende klimaødeleggelser. Det finnes ingen gjemmesteder. Vi er alle sammen om dette, og sammen kan vi også ta små og store skritt – i retning av å skape forandringer! Fra ørkenen i sør til isen i nord – la oss holde hverandres hender, stå sammen og slik gjøre en forskjell.

Arktisk Ørken - Arctic Queen

Ibrahim Abouleish i Skandinavia 2009

Dr. Ibrahim Abouleish besøkte Norge og Sverige 1.-5. desember 2009. Under oppholdet i Oslo besøkte han Høyskolen i Oslo, Rudolf Steinerhøyskolen, og han holdt en gjesteforelesning på Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Han møtte også miljøvernminister Erik Solheim og var i den Egyptiske ambassade. I Sverige var det mottakelse hos The Right Livelihood, og han traff studenter fra YiP og besøkte Kulturhuset i Järna.

Subscribe to SEKEMScandinavia.com RSS