go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Artikler og annen info

Det er i løpet av 2000-tallet skrevet en rekker artikler og annen info om SEKEM på norsk eller andre skandinaviske språk som også ligger tilgjengelig på nettet. Her kan du lese flere av disse artiklene. Det finnes også en egen Facebookside for Sekem Scandinavia.
Alle som er interessert i SEKEM oppfordrer vi til å lese boken SEKEM - En veiviser for det nye Egypt, Antropos 2012, som handler om gründeren Ibrahim Abouleish og hans visjonære arbeid. Les forordet og et kapittel av boken, samt oversikt over innholdet, her.

Antroposofi i Allahs navn - Inntrykk fra Sekem Farm i Egypt påsken 2000, Christian Egge, Libra 2001-4.

Revolusjonen i Egypts jordbruk. Per A. Christiansen, Aftenposten 1.08.2006.

Hånd i hånd for fellesskapet. Per A. Christiansen, Aftenposten 1.08.2006.

Et rent rettferdig håndkle. Ragnhild Nilsen blir intervjuet av Vibeke Borgersen i Aftenposten/Leve, januar 2009.

To artikler om SEKEM i Libra 1-2010.
Glimt fra dr. Ibrahim Abouleishs besøk i desember 2009, Sissel Jenseth, og Vintersamtale med dr. Ibrahim Abouleish i Sekem januar 2010, Ragnhild Nilsen.

SEKEM - en veiviser for det nye Egypt. Ragnhild Nilsen, Libra/Antroposofi i Norge 4-2011.

SEKEM - håndklær, revolusjon og et nytt holistisk universitet.
Sissel Jenseth, Landsbyliv 2-2012.

SEKEM - et menneskeskapt under i ørkenen, Arne Øgaard, Pengevirke 3-2012.

Omtaler av boken SEKEM - En veiviser for det nye Egypt, Rigmor Skålholt, Ole-Harald Dahl og Arne Øgaard, i Antroposofi i Norge 2-2012.

Ibrahim Abouleish - en moderne viking. Sissel Jenseth, Landsbyliv 2-2013.


Dr. Ibrahim Abouleish beundrer Osebergskipet i Vikingskipshuset, Oslo 2013.