go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Besøk SEKEM

Ønsker du å besøke SEKEM i Egypt? Gården ligger i nærheten av byen Bilbeis, ca 60 kilometer nordøst for Kairo. Se kart som viser SEKEM FARM, Heliopolis Universitet og de andre stedene tilknyttet SEKEM.

Hvis du er i Egypt, kan du hver torsdag komme uanmeldt til SEKEM gården og bli med på en omvisning kl 10 00. Les mer om å besøke SEKEM her.

Ønsker du å være på SEKEM i flere dager, eller komme en annen dag enn torsdag, må du ta direkte kontakt med SEKEM på forhånd og få bekreftet at du kan komme. SEKEM har blant annet et vakkert gjestehus. Les mer her.

Det tyske reiseselskapet SEKEM-Reisen arrangerer i løpet av året flere turer til SEKEM og andre steder i Egypt. Språket er tysk.

Sekem Scandinavia kan arrangere visningsreiser til SEKEM hvis dette er aktuelt for en gruppe på flere mennesker. Ta kontakt med info@sekemscandinavia.com.

Islam-seminar hver vår
Hver vår ved påsketider arrangerer SEKEM et islam-seminar som blir ledet av dr. Ibrahim Abouleish. Her forteller han om de esoteriske sannheter innenfor islam og om den praktiske gjennomføringen på SEKEM. Hans overbevisning er at kunnskap om sannhetene i religionen skaper fred. Seminaret inneholder også kunstneriske øvelser som arabisk skrift, resitasjon fra Koranen, arabisk sanger og eurytmi, og det arrangeres dagstur til den islamske delen av Kairo. Arrangementet skjer i samarbeid med det tyske reisebyrået SEKEM-Reisen, og språket er tysk. Det 18. islamske seminaret i 2014 har som tema "Erneuerungsimpulse im Islam". Se programmet for 2013 her.


Gjestehuset på SEKEM.