go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Biodynamisk landbruk


SEKEM omskaper ørken til produktiv jordbruk.

SEKEMs landgjenvinningsinitiativ (SLR) ble grunnlagt i 2008 for å sikre landbrukets avlinger. Avlingene her tjener utelukkende som ulike råvarer (medisinske, aromatiske planter og urter, grønnsaker og frukt, bomull) for de andre SEKEM-selskapene som behandler og foredler råvarene.

Landgjenvinningsprosjektet benytter biodynamiske prinsipper i sin gjenerobring og oppdyrking av ørkenlandskapet i Egypt etter. Og i løpet av fire år har de utvidet dyrkingsområdene fra 263 Feddans til totalt 1628 Feddans. Dyrking av disse nye ørkenområdene skjer i Sinai, Bahareya og Minya, er de er viktige for å fremme SEKEMs langsiktige strategi om vekst, sikkerhet og kvalitet i alle ledd.

I 2010 overtok SLR også styringen av den gamle SEKEMgården i Belbeis, som tidligere hadde vært forvaltet av LIBRA. Videre engasjerer SLR seg i å sørge for rettferdige priser for produktene (Fairtrade) samt planlegging og produksjon for den Egyptiske Biodynamiske Forenings (EBDA) sine medlemmer og interessenter.

SLR er basert på det biologisk-dynamisk landbruk, en spesifikk form for økologisk landbruk som ser gården som et eget kretsløp og økosystem. Dette systemet bærer selv ansvaret for å skape og opprettholde jorden sin sunnhet og vitalitet uten noen eksterne eller unaturlig tilsetninger. Jorden, planter, dyr og mennesker danner til sammen en helhetlig, levende organisme. I dette arbeidet er kompost den viktigste komponenten for SEKEM når det gjelder å forvandle øde landskap til et levende og sunt jordsmonn. I tillegg er sammensetningen av ulike planter viktig, for eksempel plantes solsikke og bomull på samme areal. Innføringen av naturlige predatorer innebærer at det er unødvendig å benytte kunstgjødsel og sprøytemidler.

Senter for økologisk landbruk i Egypt (COAE), som et uavhengig kontroll- og sertifiseringsorgan, garanterer for at de internasjonale Demeter og EU-standarder for økologisk produksjon er oppfylt.