go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Bli SEKEM venn og støttespiller

Venneforeningen Sekem Scandinavia støtter arbeidet med barnehage, skole, kunst og kultur på SEKEM samt studier ved Heliopolis Universitet. Disse utdanningsinstitusjoner er underlagt SEKEM Development Foundation (SDF) og er helt avhengige av venneforeningene i Europa sine bidrag for å kunne opprettholde driften.

Støttemedlemskap
Du kan tegne støttemedlemskap i Sekem Scandinavia.
- 700 kroner for enkeltpersoner per år (eventuelt valgfritt beløp).
- 2100 kroner for institusjoner/bedrifter per år.
Beløpet betales til Sekem Scandinavias konto i Cultura bank: 1254 20 47117.
Merk innbetalingen med navn, epostadresse og mobilnummer. Send også en epost til info@sekemscandinavia.com.

Beløpet fra støttemedlemskapet går uavkortet til pågående prosjekter i SEKEM.
For å spare administrasjonsutgifter sender vi ikke ut giro eller påminnelser. Men vi holder kontakt i løpet av året i forbindelse med aktiviteter, årsmøtet og utsendelse av årsberetning.

Fadderskap undervisning på SEKEM
SEKEM har i dag både barnehage, barneskole, gymnas og praktisk yrkesskole. Elevene er barn som bor i de 13 landsbyene som ligger i nærheten av SEKEM hovedgård og barna til de ansatte ved de ulike virksomhetene til SEKEM. Skolene på SEKEM har siden 2010 vært en "Model School" i Egypt for EduCamp.

Gjennom næringsinntekten av produksjonen på SEKEM kunne tidligere alle utgifter vedrørende skoletilbudet dekkes av SEKEM selv. Men de pågående omveltningene i Egypt etter revolusjonen vinteren 2011 har bidratt til en økonomiske vanskelig situasjon i landet, som igjen gir ringvirkninger for SEKEM. Den store tilbakegangen i turiststrømmen har også ført til en langt svakere økonomi for egyptere flest, og en betydelig del av hjemmemarkedet for SEKEMS produkter er dermed forsvunnet.

For å opprettholde det omfattende undervisningstilbudet på SEKEM i denne overgangstiden, har venneforeningen i Europa påtatt seg å bidra gjennom fadderskap for lærerne: det vil si å dekke utgifter til lærerlønningene. Lønnen for den enkelte lærer beløper seg til cirka 1200 kroner per måned. Sekem Scandinavia oppfordrer enkeltpersoner og bedrifter til å inngå et fadderskap for en eller flere lærere på kort eller lengre sikt.

Ved å betale for eksempel 300 kroner hver måned for en lærer, dekker du ¼ av månedslønnen. Eller du kan bidra med en større donasjon. Fadderskapsbeløpet betales inn på konto 1254 20 47117, merket: ”Fadderskap lærer SEKEM”.

Ønsker du heller å gi et bidrag til undervisningsmateriell som bøker, skrivesaker, div utstyr, musikkinstrumenter, skolemat, skoleklær etc, merker du innbetalingen til konto 1254 20 47117 med ”Undervisningsmateriell SEKEM”.

Du kan også spesifisere eksakt hva du ønsker ditt bidrag skal gå til.