go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

FairTrade og sertifisering

Å handle med hverandres produkter over landegrensene i brorskapets ånd, er ideen bak SEKEM og Fair Trade. Det dreier seg om rettferdig handel, og hvor du som kjøper et produkt stiller spørsmål ved hvordan denne varen er produsert. Hva slags forhold har arbeiderne på fabrikkene og hva slags lønn mottar de? Alle mennesker vet at markedet i dag oversvømmes av varer som er laget under svært uverdige kår. Kan du leve godt med det?

SEKEM og GlobalFairTrade samarbeider om å utvikle ulike produkter og nettverk for etisk handel. Vi ønsker å gjøre deg som forbruker mer bevisst ditt etiske ansvar når du kjøper en vare. Vi arbeider for å vise vei for produsenter av ulike varer innen tekstilindustrien i særlig grad. Samarbeidet om de biodynamiske håndklærne var verdens første i sitt slag; etisk, økologisk og Co2 fritt.


Syr bomullsprodukter på SEKEM. Gjennom sin virksomhet ønsker GlobalFairTrade og SEKEM å være et fyrtårn i verden for fremtidsrettet bærekraftig og økologisk produksjon, i tråd med holistisk og naturvitenskaplig forskning.

FairTrade
For å demme opp rundt denne negative utviklingen som blant annet skjer på grunn av den pågående globalisering, har FairTrade23 oppstått som en pro-aktiv handelsform som garanter for hvordan produksjonen har foregått:

  • Rettferdige priser for produksjon og produkter.
  • Langsiktig forretningsrelasjoner bygges mellom nord og sør, som bidrar til trygghet i investeringer og utviklingsplaner.
  • Betaling av premie over markedspris for å bedre sosiale forhold og unngå tvangsarbeid.
  • Støtte innføringen av en bærekraftig jordbruks praksis og etisk bedrifts styring eller ledelse gjennom ulike ko-operativ.

Fairtrade-produkter konkurrerer med masseproduserte varer, som med sine lave priser lyver om den reelle verdien på arbeidskraften og råstoffet som produserer dem. Det gjelder å skape en syklus av verdighet og verdi for alle som deltar i produksjonskjeden fra produsenter, distributører til forbrukerne.

Sertifisering
Sertifiseringen skal gi forbrukerne sikkerhet til hvilke krav som er stilt til miljøet i produksjonsprosessen. SEKEM benytter de mest kjente og strengeste merkeordningene.
Demeter sertifisering kan kun benyttes av det biodynamiske landbruket – det vil si de aller ypperste innen økologisk landbruk.
GOTS er den meste anerkjente miljømessige merkeordningen ved siden av Demeter. Den setter svært strenge krav til foredlingen av varen, så som bruk av fargestoffer, avfall, renseanlegg og lignende.
For FairTrade-prinsippet benyttes det internasjonale sertifiseringsmerket FLO.
I tillegg har produktene ISO 1401 standarden som sikrer kvaliteten rundt arbeidsprosessene.

Se også SEKEMs årlige rapport for bærekraftig utvikling og produksjon. Report on Sustainable Development