go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Flykvoter

Du kan oppnå grønne fotavtrykk ved å kjøpe klimakvoter fra SEKEM gjennom GlobalFairTrade.

Med den spesielle komposterings-prosessen hvor slam og søppel fra Nil-deltaet blandes med ørkensand, slukes både CO2 og metangass. Metangass er 21 ganger så farlig som CO2, og vanlig kompostering tar ikke hånd om denne. SEKEMs komposteringsprosjekt tilhører de såkalte småskalaprosjekt og er sertifisert gjennom TUV.

Siden 2007 har SEKEM gårdene i Adleya og Alexandria i Egypt generert TUV bekreftede klimakreditter i henhold til Kyoto-protokollen. Disse har den samme strenge standarden for sertifisering som FNs Gullstandard, men dette begrepet benyttes ikke om klimakreditter som er ervervet fra jordbruket. Gullstandard gis kun for kvoter hentet fra fornybare energiprosjekter som for eks vindmøller. SEKEMs prosjekt bidrar til å gjøre ørken om til fruktbar jord, og til å drive med nyvinning og innovasjon innenfor kompost. Prosjektene foregår i mindre målestokk, og de er ofte knyttet opp til egne utviklingsbehov.

SEKEMs komposteringsprosjekt er listet opp i FNs VER-register, og i Norden er det GlobalFairTrade som forvalter disse. Hver kvote som selges til en virksomhet, blir registrert i Det norske registeret for klimakvoter (KLIF). Bedrifter og andre som inngår en langsiktig avtale med klimakvotekjøp fra SEKEM gjennom GlobalFairTade, inviteres til å besøke SEKEM for derigjennom å kunne se hvordan dine klimakvoter bidrar til en investering for fremdriften i de ulike prosjektene.

Redusér dine klimautslipp
Du kan oppnå grønne fotavtrykk ved å kjøpe klimakvoter fra SEKEM gjennom GlobalFairTrade. Ved å støtte disse prosjektene, kompenserer du direkte for den skaden reisene dine med fly, båt eller bil for eksempel, gjør på jordas klima. Du lager en motregning for utslippet av klimagassene.

Klimakrisen er den viktigste utfordringen som samfunnet står overfor i vår tid. Samtidig er det ikke realistisk at menneskeheten vil slutte å bruke biler og moderne maskiner for å redusere CO2-utslippene. Universet opererer ikke med landegrenser. Når SEKEM ”sluker” metangass og CO2, forbedrer de samtidig miljøet og oppnår et klimaoverskudd. De opparbeider klimakreditter som de kan selge til oss her nord. Dette er en ”vinn-vinn”-situasjon. Vi kan kjøpe oss klimanøytralitet mens SEKEM får kapital til å utvikle flere komposteringsprosjekter, og samtidig bidrar de til at enda mer ørken omgjøres til fruktbar jord. På denne måten utvikles ytterligere klimavennlige prosjekter som på sikt gir flere klimakvoter og en bærekraftig utvikling på landsbygda i Egypt.