go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Gaver og donasjon

Gaver og donasjon til SEKEM kan betales til konto: 1254 20 47117. Merk navn, epost og evt hva pengebeløpet skal benyttes til. Kontakt samtidig info@sekemscandinavia.com.

SekemScandinavia har i løpet av vår eksistens mottatt flere store donasjoner til SEKEM. I 2011 mottok vi en fantastisk donasjon på 330 000 kroner fra Centra-gruppen. Sammen med den østerrikske venneforeningen kunne vi da betale utgiftene til lærerlønninger på SEKEM hele dette året.

I 2012 mottok Sekem Skandinavia en stor donasjon fra Anne Katrine Hagelund på 250 000 kroner som er brukt til lærerlønninger og stipend til de fattigste barna til skolegang, dvs dekke skolemat, skoleklær, transport med mer. Samme år fikk vi også en donasjon på 5000 kroner fra en svensk kvinne for å støtte en musikklærer på SEKEM-skolen. Vi mottar også en del mindre gaver jevnt over hele året fra våre trofaste givere, som utgjorde 11 589 kroner og er benyttet til skolemateriell og skolemat til barna.

Gaver og donasjon til SEKEM kan betales til konto: 1254 20 47117. Merk navn, epost og evt hva pengebeløpet skal benyttes til. Kontakt samtidig info@sekemscandinavia.com

Stipend til studenter
Heliopolis Universitet er et privat universitet hvor studentene må betale skolepenger for å dekke utgifter til sine studier. Disse kostnadene holdes lave, men utgjør 55-60.000 kroner per år per student. Dessverre er det slik at foreldre til lovende studenter som i dag går på SEKEM skolen, ikke har råd til å dekke dette på egenhånd. For å gi disse elevene en sjanse, er det etablert en stipendordning på SEKEM for studenter, hvor du kan være med å bidra gjennom din donasjon.

Fadderskap undervisning på SEKEM
SEKEM har i dag både barnehage, barneskole, gymnas og praktisk yrkesskole. Elevene er barn som bor i de 13 landsbyene som ligger i nærheten av SEKEM hovedgård og barna til de ansatte ved de ulike virksomhetene til SEKEM. Skolene på SEKEM har siden 2010 vært en "Model School" i Egypt for EduCamp.

Gjennom næringsinntekten av produksjonen på SEKEM kunne tidligere alle utgifter vedrørende skoletilbudet dekkes av SEKEM selv. Men de pågående omveltningene i Egypt etter revolusjonen vinteren 2011 har bidratt til en økonomiske vanskelig situasjon i landet, som igjen gir ringvirkninger for SEKEM. Den store tilbakegangen i turiststrømmen har også ført til en langt svakere økonomi for egyptere flest, og en betydelig del av hjemmemarkedet for SEKEMS produkter er dermed forsvunnet.

For å opprettholde det omfattende undervisningstilbudet på SEKEM i denne overgangstiden, har venneforeningen i Europa påtatt seg å bidra gjennom fadderskap for lærerne: det vil si å dekke utgifter til lærerlønningene. Lønnen for den enkelte lærer beløper seg til cirka 1200 kroner per måned. Sekem Scandinavia oppfordrer enkeltpersoner og bedrifter til å inngå et fadderskap for en eller flere lærere på kort eller lengre sikt.

Ved å betale for eksempel 300 kroner hver måned for en lærer, dekker du ¼ av månedslønnen. Eller du kan bidra med en større donasjon. Fadderskapsbeløpet betales inn på konto 1254 20 47117, merket: ”Fadderskap lærer SEKEM”.

Ønsker du heller å gi et bidrag til undervisningsmateriell som bøker, skrivesaker, div utstyr, musikkinstrumenter, skolemat, skoleklær etc, merker du innbetalingen til konto 1254 20 47117 med ”Undervisningsmateriell SEKEM”.

Du kan også spesifisere eksakt hva du ønsker ditt bidrag skal gå til.