go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Heliopolis University

Heliopolis University for Sustainable Development åpnet høsten 2012 og har bærekraftig utvikling som sitt overordnede prinsipp. Universitet er det første i sitt slag i den arabiske verden og i regionen Nord-Afrika/MENA og startet med tre fakultet:

  • Faculty of Sustainable Business and Economics for Sustainable Development
  • Faculty of Sustainable Engineering
  • Faculty of Sustainable Pharmacy

Det første semesteret hadde universitetet 150 studenter. Studiespråket er engelsk. De fleste kommer fra Egypt og landene omkring. Faget farmasi viste seg å være det mest populært. Alle studentene deltar også med timer i kunst og eurytmi. I følge dr. Ibrahim Abouleish er den kunstneriske aktiviteten viktig for at studentene skal utvikle selvstendighet og styrke deres personlige og faglige utvikling.

Gå til nettsiden for Heliopolis University.

Utveksling
SEKEM-Academy var forløperen for Heliopolis Universitet og ble etablert i 2000. Det er i dag er en integrert del av SEKEM Initiativet og Heliopolis University. Akademiet har hatt et tett samarbeid med flere europeiske, afrikanske og asiatiske universitet og høyskoler, en forbindelse som nå styrket i og med opprettelsen av Heliopolis Universitet.

I Norge har dr. Ibrahim Abouleish under sine to besøk i 2009 og 2013 hatt kontakt med Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås og Høyskolen i Oslo med tanke på utveksling og nettverkbygging. Abouleish er også spesielt interssert i den norske filosofen Arne Næss og hans utvikling av dypøkologien.

Etikk og moral
Heliopolis University for Sustainable Development er tuftet på prinsippene om en global bærekraftig utvikling og et holistisk menneskesyn.

Etikk og moral vil være sentralt for universitetet. Under sitt besøk i Oslo 2009 sa Abouleish: Vi ønsker å bidra slik at studentene lærer hvordan etiske tanker kan forvandles til moralske handlinger. Derfor er vi avhengig av å finne lærere som forstår forbindelsen mellom den materielle og den spirituelle verden. For i fremtiden vil utdannelsen måtte dekke tre avgjørende behov hos et ungt menneske: Hvordan kan jeg utvikle meg selv? Hvordan kan jeg være tjenende i det sosiale fellesskapet? Hvordan kan jeg være med å utvikle samfunnet og planeten? Det er studentenes evne til begeistring, engasjement og vilje til involvering som vil avgjørende. Universitetet vil fra første stund søke å trekke studentene inn i et forskningsmiljø. For intet kan utvikles uten forskning og utprøving. Hypotesene må være anvendbare i det praktiske liv!

Åpning universitetet
Ragnhild Nilsen fra Sekem Scandinavia venneforening var til stede under feiringen av Heliopolis Universitet sin åpning i november 2012, sammen med representanter fra de ulike venneforeningene. Ragnhild Nilsen har også bidratt med musikkundervisning ved universitet den første høsten. Hun er også invitert inn i det rådgivende organet for styret for Universitet fra 2013 og valgt som nytt styremedlem i Holdingsselskapet for alle SEKEMs næringsvirksomheter fram til 2016.

Se video fra åpningen til Heliopolis University for Sustainable Development.
Det er lagt ut flere videoer.

Følg også med Heliopolis University på Facebook.