go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Helmy Abouleish i Norge 2012

Helmy intervjuet av The Business for Peace Foundation. Se videoen her.

Da dr. Ibrahim Abouleish fikk Oslo Business for Peace Award 2012, var han selv forhindret fra å komme. Helmy Abouleish, direktør i SEKEM, kom til Norge og mottok prisen vegne av sin far i Oslo 7. mai 2012. I den forbindelse ble Helmy intervjuet av The Business for Peace Foundation. Se videoen her.

Helmy Abouleish er også intervjuet i boken Levende økonomi (Flux 2011) av Christian Egge. Boken beskriver flere bærekraftige initiativer i økonomisk sektor og synliggjør hva "grønn økonomi" er – eller bør være.

Les mer om et fyrtårn i verden.

Les om Helmys "Hundra dagar besinning" i fengselet i 2011.