go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Ibrahim Abouleish om Arne Næss

Se talen som Dr. Ibrahim Abouleish holdt i Oslo Rådhus 14. mai 2013: ”To make business in fragile environments”.

Dr. Ibrahim Abouleish var hovedtaler på The 2013 Business for Peace Summit & Award i Oslo Rådhus 14. mai 2013. Abouleish fikk selv prisen i 2012.

Temaet for talen til dr. Ibrahim Abouleish var: ”To make business in fragile environments”. Les hele talen her. Her henviste han til den norske filosofen Arne Næss , som en viktig inspirasjonskilde for sitt arbeid på SEKEM.

Ibrahim Abouleish fikk aldri truffet Arne Næss i live, men har lest mye av ham. Næss var professor i filosofi og utviklet examen philosophicum – noe som har preget flere generasjoner med norske studenter. Han etablerte også et skille mellom en grunn og en dyp økologi, og han tar opp naturens egenverdi og menneskets forhold til naturen. Dypøkologien innebærer at alle levende vesener inngår i et hele – i et nettverk. Ingenting kan ekskluderes.

Under sitt besøk i Norge hadde også Abouleish et møte med rektor ved Universitetet i Oslo og lærere fra Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. I tillegg ble det tid til en tur i Frognerparken og til Vikingskipshuset på Bygdøy. På kvelden 15. mai snakket han for en fullsatt sal på Zen House om temaet ”Hvordan gjøre det umulige mulig?”

Etter besøket i Oslo reiste Ibrahim Abouleish direkte til Sør-Amerika for å ha møter med Peter Montes Swanson, direktør ved INALDE Business School, Colombia.