go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Pågående omveltninger i Egypt

Den arabiske våren startet i Egypt som en folkereisning for frihet og demokrati. Revolusjonen har pågått siden 11.02.2011 og kaos og omveltningene har ført til store vanskeligheter for innbyggerne i landet. Den manglende turismen gjorde at mye av det indre markedet falt sammen. Det har også rammet SEKEM hardt. Samtidig har SEKEM store sosiale forpliktelser. De sliter med å dekke utgifter til lønn og til de mange sosiale aktivitetene som er knyttet til skolene og helsesenteret. I kaoset som oppstod våren 2011 ble Helmy Abouleish, direktør i SEKEM, urettmessig arrestert og måtte sitte 100 dager i varetekt. Han ble løslatt den 6. juli 2011. Helmy Abouleish ble intervjuet om situasjonen i SEKEM Insight 6-2012, les intervjuet "Change in Egypt" her.

SEKEM call for Donations!

Abouleish i Antroposofisk Selskap i Oslo 2013.

Da Ibrahim Abouleish besøkte Oslo i mai 2013, fortalte han at SEKEM føler seg veldig støttet av mennesker over hele verden – som vil det samme som dem. De opplever at mennesker i hele Egypt aksepterer og respekterer SEKEMs navn for deres gode produkter. På tross av vanskelighetene har det vært mer aktivitet det siste året når det gjelder foredrag, kunstnerisk aktivitet, arrangementer og konferanser. Abouleish tror at Egypt over tid kan utvikle seg i positiv retning.

I den norske utgaven av boken om gründeren Abouleish, SEKEM - En veiviser for det nye Egypt, sier Ibrahim Abouleish at Egypt gjennomlever i disse dager en skjør overgangstid som nok vil vare lenge. Om situasjonen (høsten 2011) og SEKEMs rolle, sier han:

”Det er en sosial transformasjon lik den Europa gjennomgikk under renessansen. Deler av Tahirplassen slik den fremstår nå, er nær karnevalistisk med ansiktsmalere, grillede maiskolber og myntete fra rullende slagsboder avbrutt av marsjerende menneskemengder og kamprop. Det minner meg om en pubertal gymsaldebatt, et demokrati for nybegynnere, hvilket det jo selvsagt er. Men en begynnelse er bedre enn ingen begynnelse, og vi trenger ungdommens utålmodighet og vågemot for å skape en transformasjon i vårt land. I den arabiske verden finnes det tre demokratier, Libanon, Irak og Palestina – alle er dysfunksjonelle. Dessverre har vi ingen tradisjon for et flerpartisystem, for en stat som sørger for sine innbyggeres helse og utdannelse og for en rettferdig fordeling av ressurser. I stedet har vi tradisjon for autoritære herskere, først ottomanerne, deretter vestlige imperialister og så diverse diktatorer som med vekslende hell har forsøkt å hindre at ulike klaner, familiedynastier og stammer har fløyet i synet på hverandre.

Dette opprøret, som kan føre til en demokratisk integrering i Egypt over tid, ble forberedt av et fåtall intellektuelle, noen kunstnere og noen få næringslivsledere slik som oss – gjennom vårt stadige fokus på menneskerettigheter, tankens frihet og individets verdighet. Jeg er likevel overbevist om at vi må skynde oss langsomt, jobbe for å unngå kaos og anarki og søke etter stabile sosiale former som trygger oss. Vi er over 80 millioner mennesker, mange av oss er ennå analfabeter, flere lever under svært uverdige forhold, barn og unge lengter etter et land og en fremtid hvor de kan bygge seg et hjem, leve av sin inntekt og sende sine barn på skole.

Det nye Egypt som nå langsomt oppstår, trenger å lære av våre erfaringer for å bygge et bærekraftig demokrati og et næringsliv som kan forvalte de ressurser vi har her, sier Abouleish i boken. – Ta solen for eksempel. Den er araberlandenes nye “olje”, den kan komme til å gi oss energi i det neste årtusen og erstatte fossil brensel og atomkraft. Vi lager nå et større pilot-prosjekt på SEKEM sammen med noen av våre venner og samarbeidspartnere i Østerrike for å teste ut og gå foran innen utviklingen av solenergi. For ikke å snakke om våre ambisjoner om å “grønne” ørkenen. Modige Triodos bank fra Nederland deler vår pionerånd og gjennom dette samarbeidet makter vi å gjøre Sinai om til et forbilledlig landbruksområde med deilige økologiske grønnsaker, frukter og urter. Slik ønsker vi også å vise vei og inspirere andre afrikanske stater og virksomheter gjennom “best praksis”. Da vi nylig mottok utmerkelsen fra World Economic Forum, ja, også ved tidligere store og små utmerkelser og priser, er det gjennomgående temaet: fokus på vår evne til å ivareta menneskeverdet samt å utvikle biologisk mangfold og gjøre dette bærekraftig i stor skala.”