go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Bærekraftig utvikling

Siden 2007 har SEKEM årlig gitt ut en rapport for for bærekraftig utvikling; SEKEMs Report on Sustainable Development. Den viser det økologisk ansvaret som finnes i alle SEKEMs virksomheter og selskaper. Etter 2008 har rapportene vært strukturert ut fra fire ulike dimensjoner av bærekraft, også inkludert årsregnskapet. En viktig styrke i SEKEM regnskaper er den transparente rapportering gjennom The Global Reporting Initiative og FNs Global Compact.

SEKEMs Report on Sustainable Development 2012
Rapporten gir oversikt om ytelser, aktiviteter og prosjekter som har foregått på SEKEM og i dets datterselskaper det siste året, med fokus på prosessen i form av en bærekraftig utvikling. Les rapporten her.