go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Ren bomull

SEKEMs biodynamiske bomull har en enestående kvalitet som både er bra for miljøet og for bondens helse, og den gir bøndene en rettferdig inntekt.

SEKEM startet opp med en gård langt ute i ørkenen i 1977. I løpet av de siste 10-15 årene har over 1200 små gårder langsmed Nilen knyttet seg til SEKEM og gått over til biodynamisk jordbruk. Sammen har de laget et kooperativ hvor SEKEM er ansvarlig for opplæring og utvikling. Bomullen som de dyrker er den fineste og mest langfibrede form for bomull i verden og finnes kun ved Nilen. Bøndene dyrker bomullen uten bruk av giftstoffer, sprøytemidler eller kjemikalier. Det benyttes heller ikke giftstoffer og kjemikaler på veien fra bomullsplanten, via veving, sying og farging – helt frem til det ferdige produkt. Se artikkelen i Aftenposten fra 1.08.2006 om Revolusjonen i Egypts jordbruk.

SEKEM har forvandlet mer enn 6000 mål ørkensand til dyrkbar mark. Det benyttes ikke kunstgjødsel, som bidrar til reduserte klimautslipp. Når det heller ikke benyttes noen form for kjemiske sprøytemidler, blir ikke menneskene som jobber i produksjonen eller forbrukerne som kjøper varene, utsatt for kjemikalier. SEKEMs produkter er produsert etter verdens strengeste økologiske sertifiseringsordninger fra frø til tekstil. Se FairTrade og sertifisering.

Forskjell på økologisk og biodynamisk landbruk?
Alt biodynamisk landbruk er økologisk. I tillegg søker det biodynamiske å nyttiggjøre seg livsprosessene i hele kosmos, som planetenes posisjoner på himmelen i forbindelse med såing og høsting, og bruk av naturlige kompostpreparater. Metoden er den eneste som samtidig bygger opp humus, slik at jorden stadig fornyes. Det skjer ikke innen vanlig økologisk landbruk. Etter hvert kan biodynamisk dyrking bli en nødvendighet, siden konvensjonelt landbruk fører til en forsalting av jorden på sikt og at humuskapitalen minsker.

Les 10 kjappe om biodynamisk landbruk.

Verdens utfordring
Bare 3% av all dyrket mark over hele verden er bomullsmark, men hele 20% av alle kjemiske plantevernmidler og 22% av sprayede insektmidler, benyttes for å fremstille bomull. Det innebærer 8 ganger mer gift per hektar enn for en gjennomsnittlig matavling. Konvensjonell bomullsproduksjon er svært avhengig av plantevernmidler som stammer fra petrokjemi. Som forbruker blir du lurt til å kjøpe rimelige klær, sengetøy og håndklær som er produsert i gift. The World Trade Organization anslår at den årlige bruken av plantevernmidler i utviklingsland, fører til ca 20 000 dødsfall og store helseproblemer hos mange millioner arbeidere. I tillegg vil skadedyr, som er utsatt for syntetiske plantevernmidler, bygge opp en motstand mot disse over tid. Dette fører til at fattige bønder blir nødt til å kjøpe stadig mer plantevernmidler for å drepe skadedyrene og kunne opprettholde produksjonen. De tunge preparatene som benyttes reduserer det biologiske mangfoldet og forstyrrer økosystemene også i de omkringliggende områdene. De forurenser elver, sjøer og grunnvann.

Bomullsbøndene langs Nil-deltaet
Bare 2 % av verdens bomull produseres økologisk eller biodynamisk. Bomullsbøndene som er tilknyttet SEKEM benytter naturlig og bærekraftige plantevernmidler som vanligvis inneholder en blanding av chili, hvitløk og såpe. Dette holder skadedyr vekk fra avlingene, samtidig som det ikke ødelegger plantens naturlige predatorer. I tillegg utvikles “gode predatorer” som settes på bomullsplanten og ødelegger skadedyrene, men ivaretar bomullen. Sist men ikke minst benytter man seg av mellomkulturer, der sekundære avlinger – som for eksempel solsikker eller hirse, dyrkes mellom og rundt de små bomullsplantasjene. De danner en naturlig barriere mot skadedyr, og bidrar til et ekstra økonomisk tilskudd til bøndene. Det biodynamiske landbruket fremmer biologisk mangfold, og SEKEMs bomullsmarker inneholder et betydelig antall insektarter, særlig insekter som er gunstige for fremdyrkingen av den egyptiske langfibrede bomullen.

Klimanøytral produksjon
Også transport og bruk av strøm er klimanøytralisert i SEKEM gjennom deres komposteringsprogram – et unikt prosjekt som sluker farlig metangass og gjør slam og slaggstoffer fra Nilen om til fruktbar jord. Denne jorden har et høyt humusinnhold, noe som gjør den i stand til å holde på fuktigheten og fruktbarheten. Programmet er sertifisert gjennom TUV og Soil & More.