go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

SEKEM historikk

SEKEM initiativet ble grunnlagt for å virkeliggjøre visjonen om en bærekraftig utvikling i ørkenen. SEKEMs oppgave er å fremme en helhetlig utvikling av mennesket, samfunnet og miljøet. På den måten håper SEKEM å stå frem som et “fyrtårn” i verden og vise gjennom handling hvordan økonomi, kultur og det sosiale livet må spille sammen for å transformere et “karrig” landskap.

I 1977 startet dr. Ibrahim Abouleish SEKEM initiativet på en urørt del av den egyptiske ørkenen (70 hektar) 60 km nordøst for Kairo i Egypt. Ved hjelp av det biologisk-dynamiske jordbrukets metoder, ble øde land revitalisert og landbruksnæringen utviklet. Gjennom årene er SEKEM blitt paraplyen for en mangefasettert agro-industriell gruppe av selskaper og frivillige organisasjoner. I dag regnes SEKEM som en ledende sosial entreprenør virksomhet i verden.

I 2003 utpekte Schwab Foundation dr. Ibrahim Abouleish som en av verdens mest fremstående sosiale entreprenører. Samme året mottok SEKEM og Abouleish den prestisjetunge ”Right Livelihood Award” også kjent som den Alternative Nobelprisen. Komiteen uttalte at ”SEKEM demonstrerer hvordan en moderne forretningsmodell som kombinerer lønnsomhet og suksess i verdens markeder med en human og åndelig tilnærming til mennesket og respekt for miljøet”.

En fullstendig historisk oversikt finnes her.


Det runde huset var det første som ble bygget i ørkenen.


Det runde huset i dag.