go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Sekem Scandinavia - The Bridge

Da dr. Ibrahim Abouleish besøkte Norge og Sverige høsten 2009, uttalte han: ”Med en skandinavisk venneforeningen er en dynamisk nord-sør bro blitt opprettet, og SEKEM har fått en ny farge i sin palett som vil gjøre vårt fredsbevarende fotavtrykk i verden enda mer synlig.”

Sekem Skandinavia ble etablert i 2009 av forfatter, bedriftsrådgiver og sosial entreprenør Ragnhild Nilsen – som et svar på behovet om å synliggjøre SEKEM som et ledende ”fyrtårn” i verden innen fair trade og etisk bomull. Like viktig er å bygge opp et nettverk av mennesker som ønsker å arbeide for SEKEMs visjon i Norden.

Den ideelle venneforening Sekem Scandinavia har til oppgave å

  • spre informasjon om SEKEM og det arbeidet som pågår i Norden.
  • skape en nord-sør forbindelse til Heliopolis Universitet for bærekraftig utvikling og lederskap.
  • fremme SEKEM som merkevare/brand for salg av SEKEMs produkter i Norden.
  • støtte de sosiale institusjonene til SEKEM Development Foundation (SDF) i arbeidet med skole, barnehage og treningssenteret for ungdom. Det kan skje gjennom støttemedlemskap, fadderordning og donasjon.
  • delta på møter med SEKEMs andre søster-organisasjoner i Europa.
  • salg av boken SEKEM – En veiviser for det nye Egypt, Antropos 2012, som handler om gründeren Ibrahim Abouleish og hans visjonære arbeid.

Arbeidende styre
Sekem Scandinavia har et lite arbeidende styre. For perioden 2012-2014 består dette av Ragnhild Nilsen, Wenche Loftu (kasserer), Michael Schulte og Sissel Jenseth. Sissel Jenseth er også engasjert på deltid (10 %). Arbeidet dekkes økonomisk av GlobalFairTrade AS.

Årsmøter og årsberetning
Årsmøter i venneforeningen Sekem Scandinavia holdes på ettervinteren/våren hvert år. Årsberetning og regnskap sendes ut i forkant av møtet. Selve årsmøtet en åpen hendelse hvor mennesker som er involvert i eller har interesse og ideer når det gjelder SEKEM, kan komme og legge fram sine synspunkt og få svar på spørsmål.

Les årsberetningen for venneforeningen Sekem Scandinavia 2013.
Les årsberetningen for venneforeningen Sekem Scandinavia 2012.
Les årsberetningen for venneforeningen Sekem Scandinavia 2011-2010-2009.

Økonomi og regnskap
Sekem Scandinavia har fortsatt en viss mengde biodynamiske bomullshåndklær fra SEKEM på lager. Disse innebærer en ”hvilende” kapital for vennforeningen, men også utgifter til lagerhold. Vi setter stor pris på om interesserte bidrar med kjøp av disse fantastiske håndklærne. Ta kontakt: info@sekemscandinavia.com.

Partner- og medlemskap
Sekem Scandinavia er partner i Dialogos medie- og ressurssenter. Ragnhild Nilsen er partner i CoachTeam AS - House of Leadership som tar samfunnsansvar, og hun coacher ledelsen ved Heliopolis University for Sustainable Development i Kairo i utviklingen av deres programkonsept for sosiale entrepenører, se CoachTeam.no/om-coachteam/samfunnsansvar.

Europeisk vennetreff i Stuttgart i mai 2012

Venneforeninger i Europa
Det er i dag fem SEKEM venneforeninger i Europa. SekemScandinavia er den yngste. De andre venneforeningene finnes i Østerrike, Tyskland, Nederland og Sveits.

Det holdes to treff blant venneforeningene i løpet av året. I mai samles venneforeningen vanligvis et sted i Mellom-Europa, og på høsten er det et vennetreff på SEKEM gården i Egypt.


Ragnhild Nilsen på venneforeningens møte i Stuttgart i begynnelsen av mai 2012, der Ragnhild presenterte begge håndklærne; det biodynamiske bomullshåndkle fra 2006 og det nye av sjøgressfibre fra Island og biodynamiske bomull fra SEKEM fra 2012.


Vennetreffet var i SEKEM i forbindelse med feiringen av åpningen av universitet i november.