go to SEKEM.com

Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Sosialt og kulturelt

For å bidra til de viktige sosiale, kulturelle og miljømessige utviklingsmålene for det egyptiske folk, ble SEKEM Development Foundation (SDF) etablert. Stiftelsen arbeider for å forbedre kvaliteten i folks liv gjennom en høynet kulturell og sosial bevisstgjøring og gjennom å skape en forbedring i deres helse og levekår. For å få til en slik synergi mellom økt levestandard og økt åndelig og kulturell modenhet, har stiftelsen utviklet flere utviklingsprogram både for barn og voksne innen musikk, eurytmi, helse, utdanning, naturkunnskap og økologi.

Heliopolis universitet
Heliopolis University for Sustainable Development er det første i sitt slag i den arabiske verden og i regionen Nord-Afrika/MENA. Universitetets fundament er tuftet på prinsippene om en global bærekraftig utvikling og et holistisk menneskesyn.
Mer informasjon her og på den offisielle HU-siden.

Heliopolis Academy
Heliopolis Academy er en integrert del av SEKEM Initiativet og Heliopolis University for Sustainable Development. Akademiet ble opprettet for å gjennomføre, publisere og formidle relevant sosial og vitenskapelig forskning innen medisin, farmasi, biodynamisk landbruk, kunst og samfunnsvitenskap i samarbeid med nasjonale og internasjonale akademier, høyskoler og universiteter.
Mer informasjon her.

Medisinsk Senter
SEKEM Medical Centre tilbyr omfattende helsetjenester til landsbyene som ligger i og rundt den opprinnelige SEKEM hovedgård. De medisinske tjenestene inkluderer behandling av hudsykdommer, øyeproblemer, pediatriske lidelser, indre plager, infeksjonssykdommer og endemiske sykdommer, og de gis til alle beboerne i området. Foruten en omfattende grunnleggende helsetjenester, tilbyr også det medisinske senteret kurs og opplæring omkring alle aspekter av folkehelsen så som kvinners helse, familieplanlegging og hygiene.
Mer informasjon her.

Kunst og uttrykk
Kunst er et vindu der mennesket kan vise sine følelser, lengsler og ambisjoner gjennom ulike uttrykk. Musikk, bevegelse, tegning, form og farge gir rom for en mangefasettert og sansebasert tilnærming til læring som igjen spenner buen for transformasjon og dypere forståelse for alt liv. Kunst kan tenne en ild i menneskesjelen og gjennomstråle teknikk og vitenskap med nye ideer, kreativitet og skapende innovasjoner.
Mer informasjon her.

SEKEM Skoler
Utdanning er grunnlaget for en sunn menneskeutvikling og modning av et land og et folk. Dette innebærer en kontinuerlig utfordring.

SEKEM Development Foundation startet derfor barnehage, grunnutdanning og gymnasium basert på Steinerpedagogikk. Skolene er til for både muslimske og kristne barn og ungdommer, og man oppmuntrer dem aktivt til å leve i harmoni og ha respekt for hverandres religiøse praksis. I tillegg til likeverd i forhold til kjønn og religion, er hele SEKEMs skolesystem gjennomsyret av disse tre verdiene: verdighet, respekt og kulturelt mangfold.
Mer informasjon her.

Senter for miljøet
SEKEM Environmental Science Center (SESC) tilbyr interaktive klasser med ulike miljøtema for elevene ved SEKEM-skolene samt for andre lokale og internasjonale skoler. De tilbyr dagsekskursjoner som i stor grad dreier seg om praktiske aktiviteter og små vitenskapelige eksperimenter og studier. Disse dekker et bredt spekter av emner som kjemi, biologi, fysikk og geografi.
Mer informasjon her.

Senter for håndverks-trening.
Vocational Training Centre søker å gi unge mennesker som har talent og spesielle praktiske ferdigheter, en mulighet til å ta håndverksutdannelse. Senteret ble åpnet i 1997 og tilbyr treårig utdannelse som kan tas på heltid eller på deltid i kombinasjon med jobb ved de andre institusjonene på SEKEM blant annet innen tekstil, dyrehold, teknikk, miljø, design e.l.
Mer informasjon her.